Elämäntaidot ja elämänkokemus

Eletty elämä kerryttää kokemusta ja kiteyttää moninaisia taitoja, jotka liittyvät arkiseen tekemiseen, vuorovaikutukseen, itsestä huolehtimiseen ja asennoitumisen tapaan erilaisissa asioissa ja tilanteissa.

Elämäntaidot rakentuvat, kehittyvät ja vahvistuvat vuosien myötä. Ne ovat osa mielen hyvinvoinnin perustaa. Elämäntaidot auttavat asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen, näkemään mahdollisuuksia ja nauttimaan nykyhetkestä.

Kun tarkastelet, mitä kaikkea olet elämäsi varrella kokenut ja oppinut, voit löytää avaran ja myönteisen tavan katsoa itseäsi ja omaa elämääsi.  Arvosta siis elämänkokemustasi ja ole rohkeasti oma itsesi.