Elämänmuutoksista eteenpäin

Arjessa tarvitaan moninaisia mielen taitoja ja voimavaroja. Erityisesti haasteissa ja vastoinkäymisissä mielen taidot rakentavat  selviytymiskyvykkyyttä eli resilienssiä.

Elämässä kohdattaviin haasteisiin ei välttämättä heti löydy ratkaisua. Välillä on siedettävä epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta. Vaikeuksien voittaminen voi kuitenkin avata uusia näköaloja tulevaisuuteen ja tehdä ihmisen tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja selviytymiskeinoistaan.

Me kaikki tarvitsemme kykyä kohdata vaikeuksia, elää niiden kanssa sekä selviytyä niistä.