Elämänmittainen matka

Ole rohkeasti oma itsesi

Olet ainutlaatuinen ihminen, jolla on ainutkertainen elämäntarina. Kun tarkastelet, mitä kaikkea olet elämäsi varrella kokenut ja oppinut, voit löytää avaran ja myönteisen tavan katsoa itseäsi ja omaa elämääsi. Ole siis rohkeasti oma itsesi. Arvosta ainutlaatuisuuttasi.

Elämäntaidot antavat voimaa

Eletty elämä kiteyttää moninaisia taitoja, jotka liittyvät arkiseen tekemiseen, vuorovaikutukseen, itsestä huolehtimiseen ja asennoitumisen tapaan erilaisissa asioissa ja tilanteissa. Elämäntaidot rakentuvat, kehittyvät ja vahvistuvat vuosien myötä. Ne ovat osa mielen hyvinvoinnin perustaa. Elämäntaidot auttavat asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen, näkemään mahdollisuuksia ja nauttimaan nykyhetkestä. Myönteiseen suuntaaminen ja huumori tuovat keveyttä ja synnyttävät sujuvuutta.

Omannäköinen elämä

Jokainen meistä elää omalla tavallaan, rakentaa omannäköistään elämää ja tekee itselleen sopivia valintoja ja suunnitelmia. Huomion suuntaaminen itselle merkityksellisiin asioihin ja pyrkiminen omiin päämääriin rakentaa omaa elämänpolkua. Tarvitset siihen luottamusta ja rohkeutta, mutta itsesi näköinen elämä tuo mukanaan iloa ja tyytyväisyyttä.

Jokaisessa päivässä on oivalluksen mahdollisuus

Elämä itsessään on kasvun ja kehittymisen matka, jossa tarinasi täydentyy sivu sivulta. Jokainen päivä sisältää mahdollisuuksia oppia jotakin uutta elämästä, itsestä ja omista vahvuuksista. Oivaltamisen ilo on läsnä päivittäin.

Elämänkokemus tuo mukanaan monia myönteisiä vaikutuksia. Se luo ymmärrystä, harkintakykyä, avarakatseisuutta ja rakentaa epävarmuuden sietokykyä. Elämänkokemukset ovat muovanneet sinut sellaiseksi kuin nyt olet. Tunne oma tarinasi, ole siitä ylpeä ja anna sen kasvaa.

Palaa edelliselle sivulle