Mielen hyvinvoinnin lähteitä

Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi sisältää tyytyväisyyden tunnetta ja elämän kokemista mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Siihen liittyy olennaisesti myös taito pitää yllä mielen tasapainoa vaikeissa ja haastavissa elämäntilanteissa.

Mielen hyvinvointi vahvistaa elämänlaatua ja -iloa, luo luottamusta ja toiveikkuutta sekä vahvistaa ihmissuhteita. Elämän kokeminen merkitykselliseksi ja mielekkääksi motivoi pitämään huolta itsestä ja tekemään arjessa hyviä valintoja kuten liikkumaan enemmän ja syömään terveellisemmin. Lisäksi mielen hyvinvointi heijastuu myönteisellä tavalla terveyteen ja elinikään. Mielen hyvinvointiin panostaminen on siis hyvä teko monella tavalla.

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen on osa arkea

Mielen hyvinvoinnissa on kiteytetysti kysymys arkisista asioista, ilon ja voiman lähteistä sekä omasta asenteesta, kun elämä haastaa. Mielen hyvinvoinnin äärelle voit löytää tuttujen kysymysten avulla: mistä sinä ammennat voimia? Mistä asioista saat iloa? Entä mikä tuo elämääsi merkitystä ja mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?

Mieli kiinnittää helposti huomiota ikäviin ja huolestuttaviin asioihin. Mukavien, iloa ja tyytyväisyyttä herättelevien asioiden huomaaminen tasapainottaa huolen värittämää mieltä. Arkisten ilon aiheiden huomaaminen on tärkeää myös kuormittavissa elämäntilanteissa.

Tunnista myönteisten tunteiden hyvää tekevä voima

Mielen hyvinvointia luovat myönteiset tunteet, sitoutuminen tekemiseen, ihmissuhteet, merkityksellisyyden kokemus ja aikaansaamisen tunne. Myönteiset tunteet tekevät hyvää niin mielelle kuin fyysiselle terveydelle ja vastustuskyvyllekin. Lisäksi ne edistävät oppimista ja virittävät luovuutta. Ne avartavat ajattelua sekä tarkentavat huomiokykyä ja optimismia. Myönteiset tunteet rakentavat tyytyväisyyttä elämään ja auttavat luomaan ja vahvistamaan ihmissuhteita.

Myönteisiä tunteita kannattaa siis vaalia. Niissä voi viipyillä ja niiden ravitsevasta voimasta nauttia. On hyvä huomata myönteiset tunteet arjessa ja tässä hetkessä.

Nauti mielekkään toiminnan tuottamasta ilosta

Mielekäs toiminta ja siihen uppoutuminen on palkitsevaa. Se tuottaa mielihyvää, myönteisiä tunteita ja antaa energiaa. Mielekkäässä toiminnassa on mahdollista käyttää omia taitoja ja vahvuuksia ja kokea tekemisen nautintoa sekä onnistumisen riemua. Onkin hyvä pohtia millaisista asioista pidät ja millaisesta tekemisestä nautit.

Kudo mielen hyvinvoinnin silmukoita toisten kanssa

Hyvät ihmissuhteet ja kohtaamiset ovat mielen hyvinvoinnin lähde. Pienessäkin hetkessä voi antaa toiselle huomatuksi ja kuulluksi tulemisen lahjan ja saada nauttia yhteyden tunteesta. Myönteiset tunteet viriävät ystävällisissä, hyvissä kohtaamisissa. Pienet hyvät teot luovat hyvää mieltä niin tekijälle kuin vastaanottajallekin. Ihmissuhteet antavat merkityksellisyyden kokemusta ja toisilta saatu tuki ja apu on tärkeää.

Ammenna voimaa elämän merkityksellisyyden lähteestä

Merkityksellisyyden tunnetta tuovat asiat ovat tärkeitä mielen hyvinvoinnille. Elämässä on hyvä olla mielekkäitä päämääriä ja tavoitteita sekä tehtäviä, jotka vahvistavat merkityksellisyyden tunnetta. Omien arvojen mukainen toiminta myös rakentaa mielen hyvinvointia. On hyvä pohtia sitä, mitkä asiat tekevät elämän elämisen arvoiseksi.

Tunne taitosi, käytä kykyjäsi, iloitse onnistumisista

Aikaansaamisen tunne on mielen hyvinvoinnin kannalta keskeinen. Mahdollisuus tehdä asioita ja saattaa ne valmiiksi sekä toimia toisten avuksi ja hyödyksi vahvistaa mielen hyvinvointia. Toimintaan suuntautuminen ja aikaan saaminen vievät eteenpäin ja virittävät kohti tulevaa.

Palaa edelliselle sivulle