04.05.2020

Mielen hyvinvoinnin taitopankki matkakumppanina

Kirjoittaja pohtii, mitä mielen hyvinvointi hänelle merkitsee, ja miten siihen voi itse vaikuttaa.

Mitä tarkoittaa ”mielen hyvinvointi”? Mitä se merkitsee minulle, mikä siihen vaikuttaa, miten itse voin siihen vaikuttaa? Entä kuinka oma mielen hyvinvointini on suhteessa ympärilläni olevien mielen hyvinvointiin?

Nämä kysymykset mielessäni tutustuin Ikäinstituutin Mielen hyvinvoinnin taitopankkiin.

Sen avulla oli helppoa ja kiinnostavaa lähteä liikkeelle oman mielen hyvinvoinnin tutkimiseen. Luin, kuuntelin ja tein tehtäviä. Kävin läpi koko ohjelman. Teemat olivat tuttuja, ymmärrettäviä, konkreettisia ja itse koettuja – siis mielenkiintoisia ja helpon tuntuisia. Huomasin ne tärkeiksi tukipilareiksi. Teemoissa lähestytään asioita jokapäiväisten tilanteiden kautta. Tekstit, ääninauhat ja erilaiset tehtävät antavat tietoa ja johdattelevat pohdiskeluun.

Koen Mielen hyvinvoinnin taitopankin välineenä, joka auttaa pysähtymään ja työstämään mielen hyvinvoinnin kysymyksiä. Tästä on ollut minulle konkreettista hyötyä. Esimerkiksi se, että huomion voi kiinnittää omannäköiseen elämään, sai minut tutkailemaan tekemisiäni ja katsomaan niitä omien arvojeni, myös hyvän huomaamisen näkökulmasta. Olen päivittänyt asioiden tärkeysjärjestystä sekä itseäni että lähiympäristöäni ajatellen. Myös asioiden vatvomiseen ja siihen liittyviin itsemyötätunnon teemoihin liittyy hyvän huomaaminen. Mielestäni olen näissäkin aiheissa edennyt, ainakin niiden tunnistamisen tasolle.

Uudet näkökulmat ja ratkaisukeinot tuovat iloa, innostusta ja voimia. Muutoksen tekeminen on hidasta mutta palkitsevaa. Voisikohan mielen hyvinvoinnin harjoittelua verrata fyysisen hyvinvoinnin treenaamiseen? Siinäkin kun tarvitaan aikaa ja vaivaa tavoitteen saavuttamiseen.

Palaan nyt tarvittaessa eri teemoihin. Sivuston materiaalia on helppo käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Voin suunnata rauhassa kysellen: millaista minulle on hyvä elämä tässä vaiheessa, mitä siihen kuuluu, mitä siihen ei tarvitse kuulua, mikä auttaa eteenpäin? Aikaa on.

Toivon, että moni muukin saa Ikäinstituutin Mielen hyvinvoinnin taitopankista itselleen välineitä, iloa ja hyviä näkökulmia henkilökohtaiseen taitopankkiinsa.

 – Matkalla hyvillä mielin –

Palaa edelliselle sivulle