Elämänmuutoksista eteenpäin

Mielen kimmoisuus kannattelee

Arjessa tarvitaan moninaisia mielen taitoja ja voimavaroja. Erityisesti haasteissa ja vastoinkäymisissä mielen taidot rakentavat  selviytymiskyvykkyyttä eli resilienssiä.

Elämässä kohdattaviin haasteisiin ei välttämättä heti löydy ratkaisua. Välillä on siedettävä epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta. Vaikeuksien voittaminen voi kuitenkin avata uusia näköaloja tulevaisuuteen ja tehdä ihmisen tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja selviytymiskeinoistaan. Me kaikki tarvitsemme kykyä kohdata vaikeuksia, elää niiden kanssa sekä selviytyä niistä.

Kimmoisan mielen rakennuspuita

Elämässä eteen tulevia tilanteita emme voi valita, mutta suhtautumisen tapaan on mahdollista vaikuttaa. Omalla suhtautumisella on paljon merkitystä. Kimmoisan mielen energialähteenä on usko siihen, että voimme selviytyä ja vaikuttaa asioihin. Toiveikkuus ja myönteiseen suuntaaminen kannattelevat vaikeuksien keskellä.

Haasteissa selviytymistä ja niistä toipumista auttaa se, että osaa katsoa asioita eri näkökulmista. Kyky sopeutua muutoksiin sekä omien fyysisten voimien ja jaksamisen tunteminen on tärkeää esimerkiksi silloin, kun sairaus kohtaa itseä tai läheistä. Myös omien arvojen ja niiden tärkeysjärjestyksen pohdinta rakentaa mielen kimmoisuutta.

Yhdessä olemme enemmän

Omat voimavarat ja vahvuudet vievät eteenpäin mutta usein vaikeudesta selviytymisen matkalla tarvitaan tukea toisilta. Kokemusten jakaminen samankaltaisessa tilanteessa olevan kanssa tai tarvittaessa ammattiavun hakeminen osoittaa selviytymiskyvykkyyttä.

Omista kokemuksista ja tuntemuksista kertominen ja oman avun tarpeen osoittaminen ei välttämättä ole helppoa, mutta usein se vie eteenpäin ja tarjoaa uutta suuntaa. Samankaltaisten kokemusten jakaminen auttaa asettamaan asiat uusiin mittasuhteisiin, se voi valottaa uusia näkökulmia omaan tilanteeseen ja valaa toivoa.

Elämänkokemus avartaa näkymiä

Aiemmista vaikeuksista voi etsiä omia selviytymistaitoja, tunnistaa omia vahvuuksia sekä tiedostaa eteenpäin vieviä tekoja ja suhtautumisen tapoja. Itsetuntemuksen syveneminen auttaa ymmärtämään itseä ja omaa tapaa reagoida erilaisissa tilanteissa. Tämä auttaa myös arvioimaan tilanteita ja asettamaan omia tavoitteita.

Ikääntymisen myötä tunteiden kanssa eläminen tulee usein helpommaksi. Myönteisiä tunteita koetaan enemmän ja ristiriitoihin osataan suhtautua rauhallisemmin.

Elämän varrella koettu kasvattaa ymmärrystä siitä, että vaikeudet menevät aikanaan ohi, niiden kanssa oppii elämään ja niistä voi oppia. Tapahtumien merkitykset voivat muuttua. Haastava tilanne voi olla oman elämän tarinassa merkittävä käännekohta, joka myöhemmin saa myönteisen merkityksen.

Palaa edelliselle sivulle